Opening Waterseizoen 2021 onder de Jeneverboom?

Wat gaat een jaar toch snel. Alleen helaas niet in tijden van Corona. Vorig jaar maakte het Genootschap rond deze tijd bekend dat de opening geen doorgang kon hebben. In die tijd waren we met z’n allen nog wat angstig en onwennig aan het nieuwe virus. Lange tijd hebben wij toen als Genootschap in dubio gestaan om de opening van het Watersportseizoen en de Kaagwaterjazz wel of niet door te laten gaan. Achteraf bezien is dit een goede maar moeilijke keuze geweest. 

Helaas heeft de Coronatijd ons veel ongemak en ellende gegeven. Veel zieken, overlijdens, angst en onrust. Gelukkig was er het afgelopen jaar ook tijd voor enige reflectie. We zijn in één jaar meer gaan waarderen wat we missen. Nu de tijd van vaccineren is aangebroken hopen wij dat we alles wat we zo gemist hebben weer kunnen gaan oppakken. Ik weet zeker dat we hier met z’n allen dan ook dubbel zo hard van zullen genieten. 

Ook dit jaar heeft het Genootschap moeten besluiten om de opening van het Watersportseizoen en de Kaagwaterjazz geen doorgang te laten vinden. Om het een en ander te verzachten hebben wij besloten om het Watersportseizoen dan maar te sluiten. Dit zal in principe plaatsvinden op 24 september 2021. We hopen jullie allemaal dan weer live te kunnen ontmoeten.

Het Genootschap de Jeneverboom wenst u allen een mooie lente en zomer en blijf vooral gezond.

De volledige versie.

Met vriendelijke groet namens het Genootschap De Jeneverboom,
Rolf de Vriend, Voorzitter.