Sponsorbijdrage nieuwe Jeneverboom

Mocht u willen bijdragen bij de aanschaf van een nieuwe jeneverboom, dan kunt u uw zeer gewaardeerde bijdragen overmaken op de bankrekening van het Genootschap de Jeneverboom NL87RABO 0121 4850 72 onder vermelding van Sponsorbijdrage nieuwe Jeneverboom.

Heel vriendelijke dank en wij hopen u weer onder de nieuwe boom tegen te komen.